ibaird501

Page 1 of 500 sightings with images

Praxis pandesma at Tidbinbilla - 9 May 2018
Telura sp. (genus) at Tidbinbilla - 9 May 2018
Hednota longipalpella at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Smyriodes sp nr aplectaria at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Oxycanus silvanus at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Chlenias banksiaria group at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Smyriodes sp nr aplectaria at O'Connor, ACT - 4 May 2018
Chloroclystis filata at O'Connor, ACT - 27 Apr 2018
Fisera sp.(genus) at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Scopula rubraria at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Philobota orescoa at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Poecilasthena pulchraria at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Hednota pedionoma at O'Connor, ACT - 21 Apr 2018
Oxycanus sp. (genus) at O'Connor, ACT - 21 Apr 2018
Plesanemma fucata at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Chloroclystis insilligata at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Phrissogonus laticostata at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Hoplostega ochroma at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Stibaroma sp.(genus) at O'Connor, ACT - 19 Apr 2018
Achyra affinitalis at O'Connor, ACT - 19 Apr 2018
Smyriodes trigramma at O'Connor, ACT - 19 Apr 2018
Dasygaster padockina at O'Connor, ACT - 15 Apr 2018
Proteuxoa sp. (genus) at O'Connor, ACT - 15 Apr 2018
Paralaea porphyrinaria at O'Connor, ACT - 12 Apr 2018
Harmonia conformis at O'Connor, ACT - 12 Apr 2018
Unplaced cosmopis at O'Connor, ACT - 11 Apr 2018
Smyriodes sp nr aplectaria at O'Connor, ACT - 11 Apr 2018
Chelepteryx collesi at O'Connor, ACT - 11 Apr 2018
Sandava xylistis at O'Connor, ACT - 9 Apr 2018
Thalaina clara at O'Connor, ACT - 9 Apr 2018
Threnosia heminephes at O'Connor, ACT - 8 Apr 2018
Agriophara platyscia at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Scioglyptis lyciaria at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Scioglyptis lyciaria at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Lepidoscia sp. (genus) at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Castulo doubledayi at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Oenosandra boisduvalli at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Ectropis fractaria at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Thallarcha partita at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Utetheisa pulchelloides at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Simplicia armatalis at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Proteuxoa porphyrescens at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Proteuxoa tortisigna at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Chrysolarentia squamulata at O'Connor, ACT - 16 Mar 2018
Sophta concavata at O'Connor, ACT - 22 Feb 2018
Crocanthes micradelpha at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Galleria mellonella at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Epitymbia cosmota at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Heteroteucha translatella at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Ectopatria horologa at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Ocrasa acerasta at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Proteuxoa capularis at O'Connor, ACT - 18 Feb 2018
Ludwigia peploides subsp. montevidensis at O'Connor, ACT - 17 Feb 2018
Lythrum salicaria at O'Connor, ACT - 17 Feb 2018
Heteromicta pachytera at O'Connor, ACT - 12 Feb 2018
Monopis icterogastra at O'Connor, ACT - 12 Feb 2018
Leistarcha scitissimella at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Ectropis excursaria at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Thallarcha partita at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Caedicia sp. (genus) at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Epicoma contristis at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Elhamma australasiae at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Tenodera australasiae at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Pseudanapaea denotata (TBC) at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Hellula hydralis at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Syringoseca rhodoxantha at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Idaea inversata at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Dissomorphia australiaria at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Torbia viridissima at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Unidentified Other moth (TBC) at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Ardozyga telopis at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Peritropha oligodrachma at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Scopula rubraria at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Phrissogonus laticostata at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Proteuxoa sanguinipuncta at O'Connor, ACT - 6 Feb 2018
Heoclisis fundata at O'Connor, ACT - 2 Feb 2018
Pantydia sparsa at O'Connor, ACT - 31 Jan 2018
Proteuxoa verecunda at O'Connor, ACT - 31 Jan 2018
Orgyia anartoides at O'Connor, ACT - 24 Jan 2018
Calocephalus citreus at Wollogorang, NSW - 20 Jan 2018
Nymphoides montana at Wollogorang, NSW - 20 Jan 2018
Isotoma fluviatilis subsp. australis at Wollogorang, NSW - 20 Jan 2018
Labidura sp. (genus) at O'Connor, ACT - 18 Jan 2018
Wingia aurata at O'Connor, ACT - 18 Jan 2018
Gastrinodes bitaeniaria at O'Connor, ACT - 16 Jan 2018
Endotricha pyrosalis at O'Connor, ACT - 16 Jan 2018
Unidentified Pyralid or Snout Moth (Pyralidae & Crambidae) (TBC) at O'Connor, ACT - 15 Jan 2018
Gastrinodes argoplaca at O'Connor, ACT - 14 Jan 2018
Dithalama cosmospila at O'Connor, ACT - 8 Jan 2018
Leptocneria reducta at O'Connor, ACT - 8 Jan 2018
Pilopres antidoxa at O'Connor, ACT - 6 Jan 2018
Hypertropha chlaenota at O'Connor, ACT - 6 Jan 2018
Rhuma argyraspis at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Tymbophora peltastis at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Galanga labeculata at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Suhpalacsa sp. (genus) at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Oenechroma vetustaria at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Palimmeces leucopelta at O'Connor, ACT - 4 Jan 2018
Zonopetala decisana at O'Connor, ACT - 4 Jan 2018
Spilosoma canescens at O'Connor, ACT - 4 Jan 2018
Praxis pandesma at Tidbinbilla - 9 May 2018
Telura sp. (genus) at Tidbinbilla - 9 May 2018
Hednota longipalpella at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Smyriodes sp nr aplectaria at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Oxycanus silvanus at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Chlenias banksiaria group at O'Connor, ACT - 5 May 2018
Smyriodes sp nr aplectaria at O'Connor, ACT - 4 May 2018
Chloroclystis filata at O'Connor, ACT - 27 Apr 2018
Fisera sp.(genus) at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Scopula rubraria at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Philobota orescoa at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Poecilasthena pulchraria at O'Connor, ACT - 26 Apr 2018
Hednota pedionoma at O'Connor, ACT - 21 Apr 2018
Oxycanus sp. (genus) at O'Connor, ACT - 21 Apr 2018
Plesanemma fucata at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Chloroclystis insilligata at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Phrissogonus laticostata at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Hoplostega ochroma at O'Connor, ACT - 20 Apr 2018
Stibaroma sp.(genus) at O'Connor, ACT - 19 Apr 2018
Achyra affinitalis at O'Connor, ACT - 19 Apr 2018
Smyriodes trigramma at O'Connor, ACT - 19 Apr 2018
Dasygaster padockina at O'Connor, ACT - 15 Apr 2018
Proteuxoa sp. (genus) at O'Connor, ACT - 15 Apr 2018
Paralaea porphyrinaria at O'Connor, ACT - 12 Apr 2018
Harmonia conformis at O'Connor, ACT - 12 Apr 2018
Unplaced cosmopis at O'Connor, ACT - 11 Apr 2018
Smyriodes sp nr aplectaria at O'Connor, ACT - 11 Apr 2018
Chelepteryx collesi at O'Connor, ACT - 11 Apr 2018
Sandava xylistis at O'Connor, ACT - 9 Apr 2018
Thalaina clara at O'Connor, ACT - 9 Apr 2018
Threnosia heminephes at O'Connor, ACT - 8 Apr 2018
Agriophara platyscia at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Scioglyptis lyciaria at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Scioglyptis lyciaria at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Lepidoscia sp. (genus) at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Castulo doubledayi at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Oenosandra boisduvalli at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Ectropis fractaria at O'Connor, ACT - 18 Mar 2018
Thallarcha partita at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Utetheisa pulchelloides at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Simplicia armatalis at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Proteuxoa porphyrescens at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Proteuxoa tortisigna at O'Connor, ACT - 17 Mar 2018
Chrysolarentia squamulata at O'Connor, ACT - 16 Mar 2018
Sophta concavata at O'Connor, ACT - 22 Feb 2018
Crocanthes micradelpha at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Galleria mellonella at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Epitymbia cosmota at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Heteroteucha translatella at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Ectopatria horologa at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Ocrasa acerasta at O'Connor, ACT - 21 Feb 2018
Proteuxoa capularis at O'Connor, ACT - 18 Feb 2018
Ludwigia peploides subsp. montevidensis at O'Connor, ACT - 17 Feb 2018
Lythrum salicaria at O'Connor, ACT - 17 Feb 2018
Heteromicta pachytera at O'Connor, ACT - 12 Feb 2018
Monopis icterogastra at O'Connor, ACT - 12 Feb 2018
Leistarcha scitissimella at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Ectropis excursaria at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Thallarcha partita at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Caedicia sp. (genus) at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Epicoma contristis at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Elhamma australasiae at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Tenodera australasiae at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Pseudanapaea denotata (TBC) at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Hellula hydralis at O'Connor, ACT - 8 Feb 2018
Syringoseca rhodoxantha at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Idaea inversata at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Dissomorphia australiaria at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Torbia viridissima at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Unidentified Other moth (TBC) at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Ardozyga telopis at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Peritropha oligodrachma at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Scopula rubraria at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Phrissogonus laticostata at O'Connor, ACT - 7 Feb 2018
Proteuxoa sanguinipuncta at O'Connor, ACT - 6 Feb 2018
Heoclisis fundata at O'Connor, ACT - 2 Feb 2018
Pantydia sparsa at O'Connor, ACT - 31 Jan 2018
Proteuxoa verecunda at O'Connor, ACT - 31 Jan 2018
Orgyia anartoides at O'Connor, ACT - 24 Jan 2018
Calocephalus citreus at Wollogorang, NSW - 20 Jan 2018
Nymphoides montana at Wollogorang, NSW - 20 Jan 2018
Isotoma fluviatilis subsp. australis at Wollogorang, NSW - 20 Jan 2018
Labidura sp. (genus) at O'Connor, ACT - 18 Jan 2018
Wingia aurata at O'Connor, ACT - 18 Jan 2018
Gastrinodes bitaeniaria at O'Connor, ACT - 16 Jan 2018
Endotricha pyrosalis at O'Connor, ACT - 16 Jan 2018
Unidentified Pyralid or Snout Moth (Pyralidae & Crambidae) (TBC) at O'Connor, ACT - 15 Jan 2018
Gastrinodes argoplaca at O'Connor, ACT - 14 Jan 2018
Dithalama cosmospila at O'Connor, ACT - 8 Jan 2018
Leptocneria reducta at O'Connor, ACT - 8 Jan 2018
Pilopres antidoxa at O'Connor, ACT - 6 Jan 2018
Hypertropha chlaenota at O'Connor, ACT - 6 Jan 2018
Rhuma argyraspis at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Tymbophora peltastis at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Galanga labeculata at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Suhpalacsa sp. (genus) at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Oenechroma vetustaria at O'Connor, ACT - 5 Jan 2018
Palimmeces leucopelta at O'Connor, ACT - 4 Jan 2018
Zonopetala decisana at O'Connor, ACT - 4 Jan 2018
Spilosoma canescens at O'Connor, ACT - 4 Jan 2018

Page: 1  2  3  4  5 

ibaird

Ecologist, environmental planner, amateur ornithologist, part-time visual artist, formerly with CSIRO Wildlife and Ecology (1985-94), currently employed as a senior policy officer (Nature Conservation Policy) by the Environment and Sustainable Development Directorate, ACT Government.

Follow ibaird

Subscribe

Receive email alerts when new sightings are reported.

Sighting breakdown

Category Expertise

Moderator Activity

  • 435
  • 265
  • 565

Badges

  • Category Moderator!
  • Founding Explorer!

Member information

  • 01 Apr 2014 Member since
Atlas of Life in the Coastal Wilderness Frogwatch ACT and Region Atlas of Life Budawang Coast
1157733 sightings of 4352 species in 785 locations from 1442 members
Powered by NatureMapr |  Canberra Nature Map operates under Creative Commons Attribution 3.0 Australia |  Privacy